Vælg en side

Kasper Fuhr Christensen

Advokat med speciale i sager om tvangsfjernelse

Grundighed


Uanset om du har haft advokat før eller ej, gennemgår Kasper Fuhr Christensen din sag fra ende til anden. Han udvikler skræddersyede strategier, der fokuserer på at opnå de bedst mulige resultater. Gennem omhyggelig analyse af beviser, juridisk ekspertise og en målrettet indsats sikrer han, at dine rettigheder som forælder forsvares.

Ekspertise


Når det handler om tvangsfjernelse af børn, er erfaring og ekspertise afgørende. Kasper Fuhr Christensen er specialiseret inden for sager om tvangsfjernelse og tvangsadoption. Han har ved børn- og ungeudvalg, Ankestyrelsen og byretter over hele landet ført et stort antal sager om tvangsfjernelse af børn – ofte med succes.

ENGAGEMENT


Tvangsfjernelse af et barn er noget af det mest følsomme og hjerteskærende, du som forælder kan blive udsat for. Kasper Fuhr Christensen tager sig tid til at lytte, forstå og støtte dig gennem hele processen. Hans personlige tilgang kombineret med en dyb empati skaber et trygt rum for at diskutere dine bekymringer og håndtere de følelsesmæssige aspekter af sagen.

GRATIS ADVOKATHJÆLP

Hvis kommunen varsler tvangsfjernelse af dit barn, og du har forældremyndigheden alene eller sammen med den anden forælder, har du ret til gratis advokathjælp. Samme ret har børn, der er fyldt 10 år.

 

RET TIL ERSTATNING
Hvis du eller dine børn tvangsfjernes uberettiget, kan du eller dine børn have ret til godtgørelse for tort. Vi har haft succes med at føre sådanne sager mod kommuner. Hvis du eller dine børn tvangsfjernes uberettiget, hjælper vi dig gerne med at rejse krav mod kommunen eller Ankestyrelsen. Se b.la. sagen her

 

HURTIG HJÆLP I HELE LANDET

Det er uden betydning for os, hvor i landet du bor. Vi møder gerne for dig i børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen og retten, hvad enten det er i Rønne, København, Sønderborg eller Aalborg. Ring til os for en samtale om din sag.

 

RETFÆRDIG PROCES

Både børn og forældre har ret til en retfærdig proces, hvor grundlæggende rettigheder respekteres. Ud over gratis advokathjælp har du blandt andet også ret til at blive hørt og fremlægge egne beviser.

 

Om mig

Kasper Fuhr Christensen har speciale i offentlig ret, herunder især handicapret, ældreret og sager om førtidspension, fleksjob og andre forsørgelsesydelser. Han har herudover erfaring med socialret, udlændingeret, forvaltningsret, patient- og personskadeerstatningsret samt lejeret.

Kasper har været formand for Randers Kommunes børn- og ungeudvalg, der blandt andet træffer afgørelser om tvangsanbringelser af børn og unge. Han har derfor en unik viden om, hvordan voteringen i et børn- og ungeudvalg foregår. Gennem sit mangeårige medlemskab af Randers Byråd har han stor indsigt i, hvordan offentlige myndigheder fungerer. Det er en stor fordel, når modparten er det offentlige.

2020          Cand.jur., Aarhus Universitet

2020-23:    Advokatfuldmægtig

2023-         Advokat

Skal jeg hjælpe dig?

Uanset om du er barn eller forælder, er jeg her for at bistå dig og forsvare dine rettigheder. Tøv derfor ikke med at kontakte mig. 

Ring til mig direkte på tlf. 30 34 26 92

Du er altid velkommen til at kontakte mig direkte på telefonnummeret ovenfor for en nærmere drøftelse af din sag. Hvis jeg ikke kan tage telefonen, er du velkommen til at ringe til min sekretær på tlf. 70 44 44 33.

Du er også velkommen til at sende mig en e-mail på kc@advokat-hv.dk.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

DET ER GRATIS – OG DU KAN SELV VÆLGE DIN ADVOKAT

Du har ret til gratis advokatbistand, hvis kommunen vil tvangsanbringe dig, og du er 10 år eller ældre.

Du har også ret til gratis advokatbistand, hvis kommunen vil tvangsfjerne dit barn, og du har forældremyndigheden alene eller sammen med den anden forælder.

Kan jeg selv vælge advokat?

Ja. Du kan frit vælge blandt alle advokater her i landet, og du behøver ikke bruge en advokat fra kommunen eller retskredsen. Du kommer ikke til at betale for kørsel og rejseudgifter, hvis du vælger mig som advokat – uanset hvor du bor.

Har jeg også ret til gratis advokatbistand i andre sager? 

Du har også ret til gratis advokatbistand i en lang række andre sager. 

Det er for eksempel tilfældet, hvis kommunen vil gøre samværet mellem en forælder og et barn overvåget eller helt afbryde forbindelsen mellem barnet og forælderen. 

Du har også ret til gratis advokatbistand, hvis kommunen vil ændre dit eller dit barns anbringelsessted.

Kontakt mig på tlf. 30 34 26 92 eller 70 44 44 33, hvis du er i tvivl, om du har ret til gratis advokatbistand. 

Jeg bistår både børn og forældre i sager om tvangsfjernelse, tvangsadoption, afbrydelse af forbindelse om samvær og lignende sager.

Åbningstider

Mandag – Fredag – 10:00 – 16:00

Lørdag – 10:00 – 14:00

Søndag – 12:00 – 14:00

Kontakt information

St. Kirkestræde 2, 1

8900 Randers C

+45 30 34 26 92

+45 70 44 44 33

kc@advokat-hv.dk

 

Copyright © 2024 Alle rettigheder forbeholdes.